Praktijkregels

Afspraak afzeggen

Na elk afspraak bij ons praktijk krijgt u een vervolg afspraak. De ingeplande afspraken dienen uiterlijk 48 uur van tevoren te worden geannuleerd. Dit kunt u telefonisch doen via ons telefoonnummer 075-6151267.
Indien u uw afspraak zonder annulering niet nakomt zijn wij genoodzaakt de ingeplande tijd in rekening te brengen. Wij berekenen hiervoor € 120 per uur.

Wachttijd

Het komt weleens voor dat u door hinder iets later komt of dat wij iets uitlopen. Wij begrijpen u heel goed en doen ons best om de beoogde behandeling op dezelfde dag te verrichten. Mocht het voorkomen dat niet alle behandelingen uitgevoerd kunnen worden dan vragen wij om uw begrip en maken wij een vervolg afspraak.
Voor de spoed patiënten mocht er sprake zijn van enig wachttijd. Dat informeren wij bij onze balie.

Garantie

Wij doen ons best om de behandelingen naar behoren uit te voeren. Op deze manier
minimaliseert de risico op complicaties zoals nieuwe gaatjes onder uw nieuwe restauraties of een breuk na een wortelkanaalbehandeling . Voorspelbaar werken helpt ons om te kunnen inschatten hoelang de behandeling gemiddeld mee kan gaan.
Bijvoorbeeld: als er een groot vulling zit in uw kies en als wij de kies niet beschermen tegen de hoge krachten, kan de kies op korte termijn afbreken.
Wij bieden in alle gevallen duurzame behandelingen zodat er op lange termijn geen complicaties optreden.

Voor een kroon en brugwerk geven wij 5 jaar garantie.
Uitzonderingen:
1. Bij een risicofactor als knarsprobleem, klemmen van kaken en bijtproblemen kunnen wij adviseren om een knarsplaat te nemen, indien ons advies niet wordt gevolgd vervalt de garantie.
2. Een matige verzorging van uw gebit en het overslaan van periodieke behandelingen
bij de mondhygiënist, kunnen de risico op een gaatje onder de kroon of in de wortel
verhogen. In dit geval vervalt de garantie.
3. De garantie vervalt indien de adviezen van de tandarts niet worden opgevolgd. Dit is het geval als de duurzaamheid van een andere behandeling wordt geriskeerd door een risicofactor in de mondholte.
4. Wij willen ook graag dat de uitgevoerde behandeling levenslang meegaat. Maar de
producten die in de mond gebruikt worden hebben ook levensduur. Dat vermelden
wij meestal voorafgaande aan de behandeling.