Onze Praktijk

TEAM DENTVILLE: Het team van Dentville bestaat uit enthousiaste en bekwame professionals. Elk teamlid vervult een eigen functie, zo kunnen wij u alle tandheelkundige zorg verlenen. Wilt u door een vaste professional worden geholpen? Dat kan natuurlijk! Dit dient u vooraf af te spreken. Voor specifieke informatie kunt u altijd ons contacteren.
  • Hamdi Kepil – Tandarts
  • Taeb Abdulmalik – Tandarts
  • Rolla Safi – Mondhygiënist
  • Arif Ilgün – Klinisch Prothese Technieker
  • Ayşe Taşdelen – Tandartsassistente
  • Özgenur Topal – Tandartsassistente
Kwaliteit Alle tandartsen die bij Tandarts Dentville Zaandam werken zijn geregistreerd. De tandartsen hebben als bewijs van registratie een BIG registratie nummer.
Tarieven De rekening die we aan u versturen is opgebouwd uit de diverse verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat iedere verrichting die we hebben gedaan omschreven met een code.
Betalingen Omdat wij samenwerken met Anders Medical Factoring, kunnen wij voor veel van onze patiënten direct bij de zorgverzekeraar declareren. Dit scheelt onze patiënten veel administratie! U kunt bij ons ook contant of met PIN betalen. Onze praktijk is zelfstandig en onafhankelijk. Wij hebben daarom geen contract met zorgverzekeraars.
Klachtenregeling De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. Tóch kan het wel eens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u dit met uw tandarts bespreekt.
Praat met uw tandarts Een gesprek met uw tandarts kan vaak verheldering geven. U kunt uw ongenoegen kenbaar maken en uw tandarts krijgt de mogelijkheid om het hoe en waarom van de behandeling en gang van zaken uit te leggen. Meestal is een gesprek afdoende en wordt samen tot een oplossing gekomen.
Second opinion Soms is het vertrouwen hierna nog niet genoeg hersteld. U heeft dan de mogelijkheid om een andere tandarts een second opinion (tweede mening) te vragen. De mening van een tandarts die niet bij het conflict is betrokken, kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen.
Klachtenregeling Voordat uw klacht in behandeling genomen kan worden is het belangrijk dat u dit klachtenformulier volledig invult. Bureau Klachtbehandeling neemt vervolgens contact met u op met meer informatie over waar en hoe u uw klacht kunt aanmelden. Onze medewerkers van Bureau Klachtbehandeling zullen eerst bemiddelen tussen u en uw tandarts en mocht dit niet tot resultaat leiden dan zullen zij u begeleiden naar de ANT-klachtenfunctionaris. De ANT klachtenregeling is in lijn met de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en door de Consumentenbond goedgekeurd.

Geschillencommissie: Mocht uw klacht ook na tussenkomst van de klachtenfunctionaris nog niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Voor behandeling door de Geschilleninstantie Mondzorg is €75,- griffiegeld verschuldigd.