Onze Praktijk

TEAM DENTVILLE:

Het team van Dentville bestaat uit enthousiaste en bekwame professionals. Elk teamlid vervult een eigen functie, zo kunnen wij u alle tandheelkundige zorg verlenen.
Wilt u door een vaste professional worden geholpen? Dat kan natuurlijk! Dit dient u vooraf af te spreken. Voor specifieke informatie kunt u altijd ons contacteren.

  • Hamdi Kepil – Tandarts
  • Taeb Abdulmalik – Tandarts
  • Rolla Safi – Mondhygiënist
  • Arif Ilgün – Klinisch Prothese Technieker
  • Ayşe Taşdelen – Tandartsassistente
  • Özgenur Topal – Tandartsassistente
Kwaliteit
Alle tandartsen die bij Tandarts Dentville Zaandam werken zijn geregistreerd. De tandartsen hebben als bewijs van registratie een BIG registratie nummer.
Tarieven
De rekening die we aan u versturen is opgebouwd uit de diverse verrichtingen die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat iedere verrichting die we hebben gedaan omschreven met een code.
Betalingen
Omdat wij samenwerken met Anders Medical Factoring, kunnen wij voor veel van onze patiënten direct bij de zorgverzekeraar declareren. Dit scheelt onze patiënten veel administratie! U kunt bij ons ook contant of met PIN betalen. Onze praktijk is zelfstandig en onafhankelijk. Wij hebben daarom geen contract met zorgverzekeraars.
Klachtenregeling
De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. Toch kan het wel eens gebeuren dat u vindt dat u onjuist bent geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u dit met uw tandarts bespreekt.
Praat met uw tandarts
Vraag om een verhelderend gesprek met uw tandarts. Meestal lost dit al veel onduidelijkheden op. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt. En de tandarts kan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier heeft gedaan. Bovendien is het voor de tandarts belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.
Second opinion
De mening van een tandarts die niet in het conflict betrokken is kan uw eigen visie bevestigen, nuanceren of een geheel nieuw inzicht geven. Wellicht is deze tweede mening aanleiding voor u of uw tandarts om het eigen standpunt te heroverwegen.
Klacht indienen
Uw praktijk en tandarts is aangesloten bij de Associatie Nederlandse Tandartsen.
Mocht u er met uw tandarts hierna toch niet uitkomen kunt u zich wenden tot de ANT.

ANT Klachtencommissie:
Telefoonnummer: 023 – 524 93 87, op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag bereikbaar tussen 10.00 en 18.00 uur. Donderdags gesloten.
Uiteraard kunt u uw klacht ook per mail zenden naar kc@ant-online.nl

Klachtencommissie
De Klachtencommissie Tandheelkunde van de ANT behandelt klachten over:

– Tandheelkundige behandeling
– Communicatie en bejegening
– Nota’s
– Combinaties van bovenstaande
NB. Klachten over alleen geldvorderingen en schadevergoedingen vallen buiten de klachtenregeling en kunnen door de Klachtencommissie niet in behandeling worden genomen.
Het secretariaat van de ANT Klachtencommissie is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 11.00 en 18.00 uur. Donderdags zijn wij gesloten. Ons telefoonnummer is 023 – 524 93 87. Uiteraard kunt u uw klacht ook mailen naar kc@ant-online.nl.
Bron: https://www.ant-online.nl/patienten/klacht-over-uw-tandarts/contact